ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ
       *
E-mail
     *
เบอร์โทร
     *
Fax.
   
ชื่อบริษัท/องค์กร
   
ที่อยู่
   
จังหวัด
   
       
       
ประเภทกล่อง
   
กล่องฝาชน (RSC)
กล่องไดคัท
กล่องไปรษณีย์
กล่องฝาแผ่
กล่องฝาเกย
กล่องฝาครอบ
ไส้สับ (Partition)
      อื่นๆ
       
จำนวนการผลิต     ชิ้น
       
แบบพิมพ์     มีแบบพิมพ์
ไม่มีแบบพิมพ์
       
จำนวนสีที่พิมพ์     งานพิมพ์ 1 สี
งานพิมพ์ 2 สี
งานพิมพ์ 3 สี
       
เกรดกระดาษ     KI
KA
KT
KS
CA
       
ลอนกระดาษ     E
B
C
BC
       
ประเภทสินค้าที่นำไปบรรจุ     สินค้า Electronics
พลาสติก
เฟอร์นิเจอร์
อาหารแห้ง
สินค้าแช่แข็ง (เข้าห้องเย็น)
สินค้าทั่วไปน้ำหนักเบา
      อื่นๆ
       
กำหนดวันจัดส่ง    
       
จังหวัดที่เป็นจุดรับสินค้า    
       
แนบไฟล์แบบพิมพ์    
       
รายละเอียดเพิ่มเติม    
       

 
* กรุณากรอกให้ครบถ้วน